LISÄTIETOA TYÖNTEKIJÄN LASKURISTA

Verovapaassa luontoisedussa säästö veroissa lasketaan pienentyneen verotettavan tulon kautta. Laskelmissa otetaan huomioon, että palkansaaja päivittää ennakonpidätysprosenttinsa vastaamaan alentunutta verotettavaa tuloa. Jos ennakonpidätysprosenttia ei päivitetä toimittamalla uutta verokorttia työnantajalle, palkansaaja saa osan lasketuista säästöistä vasta veronpalautuksena lopullisen verotuksen valmistuttua.

Laskuri antaa kuitenkin vain arvion leasingmaksujen vaikutuksesta nettopalkkaan. Palkasta tehtävien vähennysten lopullinen vaikutus riippuu palkansaajan henkilökohtaisesta verotuksesta (esim. kunnallisvero, mahdollinen kirkollisvero, henkilökohtaiset verovähennykset, jne.) ja sen muutoksista koko vuokrakauden aikana. Tästä johtuen on mahdotonta tarkalleen laskea säästöä etukäteen. 
 
Katso myös vastuuvarauma