GOBYBIKE TYÖPAIKKANA

20.6.2022 I Peppi Päiviö

Opiskelijakynästä – Mietteitä GoByBikesta työpaikkana

Opiskelijana työpaikan löytäminen voi olla hankalaa, puhumattakaan mielenkiintoisesta ja opinnot huomioivasta työstä. Opiskelu vaatii paljon sekä aikaa että voimavaroja, mutta samalla into tehdä töitä, saada työkokemusta ja laajentaa omaa osaamista kannustavat ottamaan haasteita vastaan.

Meillä GoByBikella työskentelee opiskelijoita lukioikäisistä yliopisto-opiskelijoihin, itseni siihen mukaan lukien. Keskustelimme opiskelijoiden kesken työnteon ja opintojen yhdistämisestä sekä tekijöistä, joita me arvostamme erityisesti GoByBikella työskentelyssä. 

GoByBike ryhmäkuva

Meidän opiskelijoiden näkökulmasta tärkein asia on yksimielisesti työn joustavuus. Joustavuus työaikasuunnittelussa niin omien aikataulujen, etätyömahdollisuuksien kuin tarvittaessa opiskeluun tarvittavien vapaapäivien pitämisen suhteen. Työn ja opiskelun yhdistäminen on toisinaan hankalaa ja jopa kuormittavaa ja uuvuttavaa. Vuorokauden tunnit ovat joskus kortilla ja usean asian sommittelu toimivaksi kokonaisuudeksi on palapeli, jossa monen tekijän tulisi loksahtaa paikalleen. Ja vielä siten, että myös vapaa-ajalle ja palautumiselle löytyy riittävästi aikaa.

Työn ja opintojen kokonaiskuormitusta on helppo hallita, kun työvuorot voi suunnitella joustavasti niin, että luennot, tentit ja muut aikataulut onnistuvat. Tämän ohella kannustavan esihenkilön tuki ja huolenpito myös opintojen edistymisen priorisoimisesta helpottaa arjen palapeliä.

”Meidän opiskelijoiden näkökulmasta tärkein asia on yksimielisesti työn joustavuus

Omasta mielestäni etätyömahdollisuus on heittämällä top kolmosen bonustekijä, joka ei ole itsestäänselvyys, huolimatta koronan tuomasta työelämämuutoksesta. Aloittaessani työt GoByBikella minulle oli tärkeää voida työskennellä etänä ensimmäiset kuukaudet, koska opiskelin pääasiallisesti Jyväskylässä. Etätyö mahdollisti sekä keskittymisen kouluun Keski-Suomessa että uuden työn aloittamisen, kun ei ollut tarvetta olla kahdella paikkakunnalla samanaikaisesti. 

 

Edellä mainitusta huolimatta, on toimistolle aina ilo tulla. Hyvä työyhteisö, mukavat työkaverit ja kannustava ilmapiiri luovat miellyttävät ja energisoivat toimistopäivät. Muista samassa elämäntilanteessa olevista opiskelijakollegoista saa valtavasti vertaistukea niin työn kuin arjen eri tilanteisiin. Tuki löytyy pienistäkin asioista. Avoin ilmapiiri ja matala hierarkia mahdollistavat myös sen, että esihenkilön kanssa ajatusten vaihtaminen ja ideoiden pallottelu on helppoa. Siihen myös kannustetaan.

Mietteitä GoByBikesta työpaikkana

Totesimme opiskelijoiden kesken, että startupissa työskentelyn ainutlaatuisuus ja inspiroiva tunnelma toteutuvat aidosti. Yrityksen kasvun ja kehitysen seuraaminen aitiopaikalta sekä jokaisen vaikutusmahdollisuudet motivoivat yhteen hiileen puhaltamiseen. Työtehtävästä ja vastuualueesta riippumatta meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ja esittää erilaisia kehitysideoita, jotka huomioidaan sekä varsin usein viedään toteutukseen asti.

Oman kädenjäljen näkeminen mahdollistaa myös ammatillisen kehittymisen ja oman koulutuksen hyödyntämisen käytännössä. Minulle työ startupissa on mahdollistanut oman tietotaidon soveltamista ja avannut mahdollisuuksia osallistua todelliseen kehitystyöhön kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. 

Kuitenkin startup käy läpi kasvupolkua ja kasvavan yhtiön haasteet sekä erityispiirteet näkyvät arjessa siinä missä muutkin asiat. Päivittäin kohtaamme uusia tilanteita, joissa omia ongelmanratkaisutaitoja saa todella haastaa ja samalla pohtia, miten kertyneitä oppeja voi hyödyntää jatkossa.

Toisaalta tavanomaisten työsuhde-etujen lista ei ole pisin mahdollinen ja tuntipalkka ei ole rankingien kärkisijoilla. Työmäärä ja toimenkuva tuotiin kuitenkin rehellisesti esiin jo työhaastattelussa, eikä tyhjiä lupauksia ladeltu. Kuitenkin yhteinen ja kiistaton näkemyksemme on, että työn sisältö, mielenkiintoisuus ja vaikutusmahdollisuudet ovat kaikkein tärkeimmät asiat näin työuran alkuvaiheessa. Ja tietenkin – ainutlaatuinen työyhteisö ja parhaat työkaverit.

”Startupissa työskentelyn ainutlaatuisuus ja inspiroiva tunnelma toteutuvat aidosti

Kaiken kaikkiaan GoByBikella työskentely on ollut mielenkiintoista, sopivasti haastavaa, inspiroivaa ja hauskaa. Uniikki mahdollisuus saada osallistua nopeasti kasvavan yrityksen kehittämiseen on ollut minulle henkilökohtaisesti merkityksellistä ja varmasti ikimuistoista. Työskentelystä GoByBikella olen saanut kullanarvoista oppia tulevaan. Aito tekemisen meininki, hyväntuulisuus ja huumori ovat elementtejä, joita varmasti jokainen opiskelija toivoo työpaikaltan. 

Mietteitä GoByBikesta työpaikkana